Welkom op de site van Boerderijcamping "de Krim".

Op onze site kunt u informatie vinden over Boerderijcamping de Krim, maar ook over onze Limousin koeien en Paarden. Wanneer u op een foto klikt zult u diverse filmpjes tegenkomen van de Limousin koeien, paarden en hondje Lotte.

Onze boerderij is gebouwd in 1886 en is een typische stjelp (fries voor stolp) boerderij. Sinds 1886 heet de boerderij de Krim, waarom deze zo is genoemd is niet bekend. Tot 2001 was de boerderij in bedrijf als melkveebedrijf. Nu is de boerderij o.a. in bedrijf als "Limousin" fokkerij. De limousin is een van oorsprong franse koe, welke nu voor het vlees gehouden wordt. Vroeger werden ze als lastdier gehouden, waarbij ze o.a. voor de ploeg stonden. Op de site van het limousin stamboek kunt u hier meer informatie over vinden.

Naast de "Limousin" fokkerij zijn we ook leverancier van duurzame energie. In mei 2010 is onze windturbine in productie gegaan. Met de windturbine kunnen we voor ongeveer 500 huishoudens duurzame energie opwekken. Bij belangstelling kunt u een kijkje nemen in de turbine, bij stil weer zelfs boven in. In januari 2012 hebben we 72 zonnepanelen geplaatst op het dak van de boerderij. Door middel van de zon kunnen we dan grotendeels in onze energiebehoefte omgaan. Duurzaam omgaan met onze omgeving vinden wij erg belangrijk. Voor de zuivering van ons afvalwater maken we gebruik van een helofietenfilter. Hierbij wordt het afvalwater gezuiverd door een bacteriecultuur. Daarom kunnen we geen chloorhoudende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Graag ontvangen we je een keer op Boerderijcamping de Krim, zodat we je een keer mogen rondleiden. Voor actualiteiten kunt u kunt vriend worden op facebook (Boerderijcamping de Krim) of ons volgen op twitter (@boerderijcampingdekrim).

Annemarieke Drevijn en Frans Veltman